ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่5    ตำบลท่าพระ ตำบลดอนหัน ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง (แก่งน้ำต้อน)

จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

... รร.ชุมชนบ้านท่าพระอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

... รร.ชุมชนบ้านท่าพระอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

... รร.ชุมชนบ้านท่าพระอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

... รร.ชุมชนบ้านท่าพระอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

... รร.ชุมชนบ้านท่าพระอ่านต่อ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสมเกียรติ  นิราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้นำคณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามถ... รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์อ่านต่อ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสมเกียรติ  นิราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้นำคณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามถว... รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา ส้างป่า รักษ์ป่า" ... รร.บ้านหนองบัวดีหมีอ่านต่อ

ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูสุพรรษ ลุนมาตร ได้นำนักเรียนศึกษาดูงานด้านวิชาชีพ
ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูสุพรรษ ลุนมาตร ได้นำนักเรียนศึกษาดูงานด้านวิชาชีพ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดย  ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูส... โรงเรียนบ้านเหล่านาดีอ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึ... รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์อ่านต่อ

ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนอันเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐาน
ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนอันเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐาน

       วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดย  ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ... โรงเรียนบ้านเหล่านาดีอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้รับมอบ หน้ากากอนามัยจำนวน ๒๐ กล่อง
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้รับมอบ หน้ากากอนามัยจำนวน ๒๐ กล่อง

วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้รับมอบ หน้ากากอนามัยจำนวน ๒๐ กล่อง  จากคุณนิลาวรรณ แต้ไม... โรงเรียนบ้านเหล่านาดีอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าดี
นายศุภชัย ดวงอัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
นางพัชรินทร์ กุลสังขาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี
นายภมร สุรพงษ์รัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง
นายทองคำ แสงเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)
นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
นางจุไรพร สาวิกันย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา
นายสมเกียรติ นิราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ศธ.รับฟังภาคเอกชน-สภาอุตสาหกรรม-สภาหอการค้าไทย ในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเวทีรับฟังแนวคิดภาคเอกชน-สภาอุตสาหกรรม-สภาหอการค้าไทย เพื่อเริ่มต้นโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ก่อนที่จะให้มหาวิทยาลัยไปออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน เพื่อให้หลักสูตรใหม่ที่รองรับ New S-Curve เริ่มใช้ได้ในช่วงเปิดเทอมเดือนสิงหาคม...

คุรุสภาจ่อชงพัก-ถอนใบอนุญาตกว่า 100 ราย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้คนส่วนใหญ่ต้องการเข้ามาประกอบอาชีพครูมากขึ้น เห็นได้จากปัจจุบันมีผู้รับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประมาณ 1 ล้านคน อยู่ในอาชีพครูจริง ๆ ประมาณ 7 แสนคน สาเหตุเพราะทุกวันนี้อาชีพครู มีคว...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:47:15
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • ศูนย์เครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 5 (แก่งน้ำต้อน) โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น