ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดย นายศุภชัย  ดวงอัน ผู้อำนว...
    ร่วมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

วันพุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน น...
    เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕

   โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภชัย  ดวงอัน ได้มอบห...
    กิจกรรมวันไหว้ครู

   วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดยท่านผู้อำนวยการ...
    โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

   ๑๐ มิ.ย.65  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมพงษ์ จิตระดับ ...
    กิจกรรมวันสำคัญ

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจก...
    กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมว...
    กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจ...
    กิจกรรม KKB อาสาฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ร่วมกับบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี...
    การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ นำโดย นายสมเกียรติ นิราศรี ผู้อำน...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร

  วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเ...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี รับการประเมินเตรียมความ

วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดีพร้อ...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี "การทำข้อตกลง (Performance Agreement : PA)”

ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยก...
    การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้ท...
    การทำข้อตกลงพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสมเกียรติ นิราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาส...
    เตรียมการก่อนเปิดเรียน 2/2564

วันที่26 ต.ค.2564  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)  นำโดย นางกัญภร หน่อสีดา ผู้อำนวย...
    จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...
    จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...
    จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...
    จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...
    พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสมเกียรติ  นิราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสร...
    พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมน

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสมเกียรติ  นิราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรร...
    

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิม...
    ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรีย

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดย  ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจั...
    กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจก...
    ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรีย

       วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดย  ว่าที่ร้อยตรี ...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้รับมอบ หน้า

วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้รับมอบ หน้ากากอนามัยจำน...
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านหนองแวงบว

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ผู้อำนวยการ คณะครู บุคคลากรทางก...
    มาตรการป้องกัน การระบาด Covid-19 โรงเรียนบ้านหนองแวง

...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุ

...
    กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประ...
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนแ...
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน(1 มิถุนายน 2564)...
    วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่า

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดยว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้...
    วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพ ในงานฌาปน...
    วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่าน...
    โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดบุร

  โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) นำโดยนายภมร  สุรพงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม จัดกิจกรรมปัจ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นั...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามดำเนินทดสอบปร

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามดำเนินทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ...
    การเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำ

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพเพื่อการมี...
    การทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : Nation Test) ชั้นประถม

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : Nation Test) ชั้นปร...
    รับการนิเทศติดตาม

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)ขอขอบคุณท่าน ศน.สุกัญญา  มาชำนิ เป็นอย่างสูงที่ได...
    การนิเทศและติดตามการเตรียมการสอบ RT

    โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ขอขอบคุณท่าน ศน.สุกัญญา  มาชำนิ และศน.สุขุมาล ...
    การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Read

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรี...
    

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้ดำเนินการสอบวัดความสามารถด้าน...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้ดำเนินการท

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการ...
    การทดสอความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ร

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้ดำเนินการการทดสอความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภา...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563 โรงเ...
     กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนต

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่) กลุ่ม 5 แก่งน้ำต้อน ระห...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดีและเหล่านางาม เข้าสอบ o-net ป

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดีและเหล่านางาม นำโดย ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจั...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดีรับการนิเทศเรื่องการขับเ

โรงเรียนบ้านเหล่านาดีรับการนิเทศเรื่องการขับเคลื่อน RT และ NT และการทดสอบการอ่านออกเขียนได...
    กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนต

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) กลุ่ม 5 แก่งน้ำต้อน ระหว่างวันท...
    กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนต

...
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) กลุ่ม 5 แก่งน้ำต้อน ระหว่างวันท...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร

...
    กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) กลุ่ม 5 แก่งน้ำต้อน ระหว่างวันท...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านทองหลาง

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านทองหลาง ประจำปีการศึกษา 2563 ...
    กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอน...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่5    ตำบลท่าพระ ตำบลดอนหัน ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง (แก่งน้ำต้อน)

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดย นายศุภชัย  ดวงอัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางกา... รร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์อ่านต่อ

ร่วมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
ร่วมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

วันพุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภชัย  ดวงอัน พร้อมด้วยคณะครูแล... รร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์อ่านต่อ

เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา  ๑/๒๕๖๕
เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕

   โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภชัย  ดวงอัน ได้มอบหมายให้คณะครู  และบุคลากรทางการศึก... รร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์อ่านต่อ

เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา  ๑/๒๕๖๕
เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕

   โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภชัย  ดวงอัน ได้มอบหมายให้คณะครู  และบุคลากรทางการศึก... รร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์อ่านต่อ

กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู

   วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภชัย  ดวงอัน พร้อมด้ว... รร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียน

   ๑๐ มิ.ย.65  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมพงษ์ จิตระดับ ที่ปรึกษากองทุน กสศ.  พร้อมคณะ และ ต... รร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์อ่านต่อ

กิจกรรมวันสำคัญ
กิจกรรมวันสำคัญ

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเเละวันภาษาไ... รร.บ้านหนองบัวดีหมีอ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีการจัดแสดงป... รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์อ่านต่อ

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนระลึ... รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์อ่านต่อ

กิจกรรม KKB อาสาฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม
กิจกรรม KKB อาสาฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ร่วมกับบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดกิจกรรม KKB อาสาฟื้นฟูโร... รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19
การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ นำโดย นายสมเกียรติ นิราศรี ผู้อำนวนการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคล... รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จาก  คุณวัฒนศรี ชัยมงคล เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จาก คุณวัฒนศรี ชัยมงคล เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

  วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดีพร้อมคณะครูและบุคลากรทางกา... โรงเรียนบ้านเหล่านาดีอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นางพัชรินทร์ กุลสังขาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี
นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
นายทองคำ แสงเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง
นายสมเกียรติ นิราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
นางจุไรพร สาวิกันย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา
ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าดี
นายศุภชัย ดวงอัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
นายภมร สุรพงษ์รัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

คุรุสภาจ่อชงพัก-ถอนใบอนุญาตกว่า 100 ราย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้คนส่วนใหญ่ต้องการเข้ามาประกอบอาชีพครูมากขึ้น เห็นได้จากปัจจุบันมีผู้รับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประมาณ 1 ล้านคน อยู่ในอาชีพครูจริง ๆ ประมาณ 7 แสนคน สาเหตุเพราะทุกวันนี้อาชีพครู มีคว...

ศธ.รับฟังภาคเอกชน-สภาอุตสาหกรรม-สภาหอการค้าไทย ในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเวทีรับฟังแนวคิดภาคเอกชน-สภาอุตสาหกรรม-สภาหอการค้าไทย เพื่อเริ่มต้นโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ก่อนที่จะให้มหาวิทยาลัยไปออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน เพื่อให้หลักสูตรใหม่ที่รองรับ New S-Curve เริ่มใช้ได้ในช่วงเปิดเทอมเดือนสิงหาคม...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:47:15
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • ศูนย์เครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 5 (แก่งน้ำต้อน) โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น