กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่5    ตำบลท่าพระ ตำบลดอนหัน ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง (แก่งน้ำต้อน)  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News

ศธ.พร้อมขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน"

 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5

โรงเรียนชุมชนท่าพระ

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

โรงเรียนบ้านสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน

โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี

โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร

โรงเรียนบ้านโนนเขวา

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม

โรงเรียนบ้านทองหลาง

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โรงเรียนบ้านหนองคู

โรงเรียนบ้านเหล่านางาม

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง

โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี

โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ไปทัศนศึกษา ณ

โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ไปทัศนศึกษา ณ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. 2563...
    การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ

                          เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2562  ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ...
    กิจกรรมวันปัจฉิมโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวัง

...
    โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ทัศนศึกษาที่

โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ่นำนักเรียน ตั้งแต่ ป.1  ถึง ม.3 ทัศนศึกษาจากสถานที่จริง...
    โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ป1-3

...
    โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน จัดงานวันอาเ

...
    วันที่ 9 สิงหาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ภูเก

...
    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดงานเนื่องใน

วันพฤหัส ที่ 26 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรต...
    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ รำค่านิยมหลัก 12

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ รำค่านิยมหลัก 12 ประการ และกิจกรรมของห้องสมุด กิจกรรมตอบคำ...
    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดกิจกรรมวันส

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการ...
    โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน จัดกิจกรรมวั

โรงเรียนบ้านสวนมอนไครนุ่นวังหิน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2561) ด้วยร่วมใจเดิ...
    โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดกิจกรรมวันต

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน จำนวน 1 ไร...
    การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เน...
    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดกิจกรรมบัณฑ

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ในวันพูธ ที่ 28 มีนาคม 256...
    โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน จัดโครงการคุ

โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 15 มีนาคม 2561 ตั้...
    กิจกรรมค่ายวิชาการ รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

วันที่ 2 มี.ค. 61 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม \"ค่ายวิชาการ\" โดยมี ผอ.นวพร บุ...
    การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์  ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบ...
    กาารประเมินคุณภพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมา...
    ดร.นิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ด้านการพัฒนาห

ดร.นิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ เยี่ยมชมให้คำแนะนำก...
    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดกิจกรรมทัศน

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระหว่าง วันที่  23-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังห...
    โรงเรียนบ้านโนนเขวา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำป

โรงเรียนบ้านโนนเขวา  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นางปาริชาติ  วรร...
    ค่ายคณิตสร้างนักคิดสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่  22  กุมภาพันธ์  2561 ท่านผู้อำนวยการ ปาริชาติ วรรณทิพย์ และคณะครู นำนักเรียนชั้นประ...
    ประชุมชี้แจงการประเมินการอ่านชั้น ป.1 ให้กับคณะ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 โรงเรียนในตำบลบ้านหว้า-ดอนช้...
    อบรมโครงการกำจัดขยะและปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อ

คณะครูและนักเรียน  โรงเรียนบ้านทองหลาง  ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันอบรมโครงการกำจัดขยะแ...
    โครงการกิจกรรมทาสี BBL

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมโครงการกิจกรรมทาสี  BBL  ที่โรงเรียนบ้านโคกสูงว...
    การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ในพื้นที่ตำบลท่า

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ในพื้นที่ตำบลท่าพระ ตำบลดอนหัน “3 ดอนเกมส์” ประจ...
    ประชุมคณะกรรมการคุมสอบการอ่านป.1

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3)เป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถ ด้าน...
    ทุ่งปอเทือง

ทุ่งปอเทืองโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ เหลืองอร่ามสวยงาม...
    โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 3

การแข่งขันกีฬา 3 ดอนเกมส์ ระหว่างวันที่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อ...
    โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี กิจกรรมทัศนศึกษา ปร

โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นายอภิชาติ ศรี...
    ฉีดวัคซีน

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวดีหมี ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเ...
    โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา ต้อนรับเจ้าหน้าที่จา

โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวด...
    โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง เข้าร่วมการแข่ง

14 กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มฯ ประจำปี...
    ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จากสถานที่จริง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานท...
    โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดกิจกรรม เปิด

วันที่ 30 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน  (open house) ประจ...
    โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)เข้าร่วมการ

โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศ...
    ธรรมะ วันศุกร์

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล ได้นิมนต์ เจ้าอาวาส ว...
    ทำบุญตักบาตร โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เนื่อง

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ทำบุญตักบาตร ตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เนื่องในวันพร...
    กิจกรรมมอนเตสซอรี่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ จัดกิจกรรมมอนเตสซอรี่ เด็กปฐมวัย...
    โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3) เข้าร่วม

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3)  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือ...
    ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ร่วมทอดผ้...
    อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ณ โรงเรียนบ้าน

วันที่ 21 ก.พ. 61 รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์  ได้ดำเนินการจัดอบรม \"ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเร...
    โรงเรียนบ้านโนนเขวา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประ

โรงเรียนบ้านโนนเขวา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มฯ ประจำปีการศึกษา 2560  \"สามดอนเกมส์\"  ณ โร...
    โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ นำนักเรียนชั้นป.5-6 เข้าเ

โรงเรียนบ้านบ้านท่าพระเนาว์  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  เข้าเรียนรู้คอมพิวเตอร์...
    กีฬาสามดอนเกมส์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร  ร่วมกิจกรรมกา...
    โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.โรงเรียนบ้านหนองคูได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนพิศาลป...
    ทีมฟุตบอล รร.บ้านเหล่านกชุมฯ เข้าชิงชนะเลิศ

วันที่ 7 ก.พ. 61 ผอ.นวพร  บุญล้น ผจก.ทีมฟุตบอล รร.บ้านเหล่านกชุมฯ ให้กำลังใจกับนักกีฬาและทีมงา...
    โครงการ "สำนึกรักบ้านเกิด" ณ รร.บ้านเหล่านกชุมวิท

วันที่ 8 ก.พ. 61  รร.แก่นนครวิทยาลัย โดยการนำของ ท่านรองผอ. ฝ่ายกิจการนักเรียน (หัตถกานต์  นาร...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3)
 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      14 คน

สถิติเดือนนี้:   39 คน

สถิติปีนี้:        70 คน

สถิติทั้งหมด: 1291 คน