กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่5    ตำบลท่าพระ ตำบลดอนหัน ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง (แก่งน้ำต้อน)  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News

ศธ.พร้อมขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน"

 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5

โรงเรียนชุมชนท่าพระ

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

โรงเรียนบ้านสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน

โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี

โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร

โรงเรียนบ้านโนนเขวา

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม

โรงเรียนบ้านทองหลาง

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โรงเรียนบ้านหนองคู

โรงเรียนบ้านเหล่านางาม

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง

โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี

โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม

 
 
แนะนำผู้บริหารศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ 9 ฝางใต้
    ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 5

นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภ...
    

นายดำทมิฬ แสนสง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั...
    

นายทินกร ชาทอง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี   รองปะธานกลุ่มฝ่ายวิชาการ...
    

นายเจนณรงค์ วิธีดี    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)   รองประธานกลุ่ม...
    

นางอรสา นามบิดา   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม  เลขานุการกลุ่ม ฯ...
    

นายแสงสินธุ์ สำเริง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่...
    

นางนวพร บุญล้น   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ...
    

นายสมศักดิ์ โสรถาวร  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ...
    

นายคำเตียง ก่ำเกลี้ยง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างมรรคา ...
    

นายพันคำ มีโพนทอง    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน...
    

นายสมเกียรติ นิราศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง...
    

นายศุภชัย ดวงอัน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์...
    

นายนิสิต   สายโยค  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา...
    

นายปรีดา แสนเหลา   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร ...
    

นางปาริชาติ วรรณทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา...
    

นายพิทักษ์ อุดมชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา ...
    

นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์...
    

นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม...
    

นางอัจฉราพร อินทรทัพ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง ...
    

นายสิทธิชัย เขจรไชย   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม...
    

นายอภิชาติ ศรีสารคาม   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ...
    

นางเตือนตา  แซงบุญเรือง ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า...
    

นางยุภาพร มหาโพธิ์     รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยา...
    

นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู ...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3)
 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      14 คน

สถิติเดือนนี้:   39 คน

สถิติปีนี้:        70 คน

สถิติทั้งหมด: 1291 คน