งานวิชาการ
1   สรุปผลการอ่านออกเขียนได้ ปี2560
โดย:โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา01:53:47
2   แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 18 มีนาคม 2561 เวลา17:59:30
3   ศาสตร์พระราชา สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน
โดย:โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา เมื่อ 18 มีนาคม 2561 เวลา15:32:05
4   เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ จากโครงการ English We Can
โดย:ทรู ปลูกปัญญา เมื่อ 18 มีนาคม 2561 เวลา04:59:26
5   รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง
โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 18 มีนาคม 2561 เวลา06:22:17

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
ภาพรวมงานตามโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน
จำแนกรายโรง
ผู้ดูแลระบบ = 3
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี = 0
รร.บ้านโนนเขวา = 0
รร.ชุมชนบ้านท่าพระ = 0
รร.บ้านห้วยเตยพัฒนา = 0
โรงเรียนบ้านเหล่านางาม = 0
รร.บ้านท่าพระเนาว์ = 0
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม = 0
รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน = 0
รร.บ้านหนองโข่ย = 0
โรงเรียนบ้านทองหลาง = 0
โรงเรียนบ้านหว้าฯ = 0
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง = 0
โรงเรียนบ้านดอนช้าง = 0
รร.บ้านหนองบัวดีหมี = 0
โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี = 0
รร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์ = 0
รร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ = 0
โรงเรียนบ้านปาเหลื่อม = 0
โรงเรียนบ้านหนองคู = 0
รร.บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง = 0
รร.บ้านสว่างมรรคา = 0
รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ = 0
รร.บ้านดอนหันวิทยาสาร = 0
รร.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา = 0
= 2
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่5    ตำบลท่าพระ ตำบลดอนหัน ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง (แก่งน้ำต้อน)

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดยว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดยว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดยว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประชุมคณ... โรงเรียนบ้านเหล่านาดีอ่านต่อ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพ ในงานฌาปนกิจ คุณพ่อสกล ดวงชินซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพ ในงานฌาปนกิจ คุณพ่อสกล ดวงชินซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพ ในงานฌาปนกิจ คุณพ่อสกล ดวงชินซึ่งเป็นคณะกรรม... โรงเรียนบ้านเหล่านาดีอ่านต่อ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อน จากผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อน จากผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อน จากผู้ปกค... โรงเรียนบ้านเหล่านาดีอ่านต่อ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อน จากผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อน จากผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อน จากผู้ปกค... โรงเรียนบ้านเหล่านาดีอ่านต่อ

โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

  โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) นำโดยนายภมร  สุรพงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้นำนักเร... โรงเรียนบ้านดอนช้างอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   &nb... โรงเรียนบ้านเหล่านาดีอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามดำเนินทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามดำเนินทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามดำเนินทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563... อ่านต่อ

การเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2563
การเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 มีนาคม 256... โรงเรียนบ้านดอนช้างอ่านต่อ

การทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : Nation Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
การทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : Nation Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : Nation Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 ... โรงเรียนบ้านดอนช้างอ่านต่อ

รับการนิเทศติดตาม
รับการนิเทศติดตาม

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)ขอขอบคุณท่าน ศน.สุกัญญา  มาชำนิ เป็นอย่างสูงที่ได้มานิเทศและติดตามการอ่านการเขียน&nbs... รร.บ้านหนองบัวดีหมีอ่านต่อ

การนิเทศและติดตามการเตรียมการสอบ RT
การนิเทศและติดตามการเตรียมการสอบ RT

    โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ขอขอบคุณท่าน ศน.สุกัญญา  มาชำนิ และศน.สุขุมาล  เค้าแคน เป็นอย่างสูงที่ได้มานิเทศ... โรงเรียนบ้านดอนช้างอ่านต่อ

การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในว... โรงเรียนบ้านดอนช้างอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าดี
นายทองคำ แสงเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)
นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
นายศุภชัย ดวงอัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
นายภมร สุรพงษ์รัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
นางพัชรินทร์ กุลสังขาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง
นายสมเกียรติ นิราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
นางจุไรพร สาวิกันย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ศธ.รับฟังภาคเอกชน-สภาอุตสาหกรรม-สภาหอการค้าไทย ในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเวทีรับฟังแนวคิดภาคเอกชน-สภาอุตสาหกรรม-สภาหอการค้าไทย เพื่อเริ่มต้นโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ก่อนที่จะให้มหาวิทยาลัยไปออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน เพื่อให้หลักสูตรใหม่ที่รองรับ New S-Curve เริ่มใช้ได้ในช่วงเปิดเทอมเดือนสิงหาคม...

คุรุสภาจ่อชงพัก-ถอนใบอนุญาตกว่า 100 ราย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้คนส่วนใหญ่ต้องการเข้ามาประกอบอาชีพครูมากขึ้น เห็นได้จากปัจจุบันมีผู้รับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประมาณ 1 ล้านคน อยู่ในอาชีพครูจริง ๆ ประมาณ 7 แสนคน สาเหตุเพราะทุกวันนี้อาชีพครู มีคว...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:47:15
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • ศูนย์เครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 5 (แก่งน้ำต้อน) โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น