กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่5    ตำบลท่าพระ ตำบลดอนหัน ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง (แก่งน้ำต้อน)  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News

ศธ.พร้อมขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน"

 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5

โรงเรียนชุมชนท่าพระ

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

โรงเรียนบ้านสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน

โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี

โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร

โรงเรียนบ้านโนนเขวา

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม

โรงเรียนบ้านทองหลาง

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โรงเรียนบ้านหนองคู

โรงเรียนบ้านเหล่านางาม

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง

โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี

โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม

 
 
New Ribbon
Slide 1

เชิญชมรายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ

Slide 1

Slide 1

แผนที่ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 5

Slide 1

ปฎิทินการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ

Slide 1

ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ที่ 5

Example Frame
ภาพกิจกรรม ของโรงเรียนภายในสังกัด

การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19


วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ นำโดย นายสมเกียรติ นิราศรี ผู้อำนวนการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคล...
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา14:54:33
โดย:รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จาก คุณวัฒนศรี ชัยมงคล เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท


  วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดีพร้อมคณะครูและบุคลากรทางกา...
เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เวลา11:44:36
โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแบบ Onesite


วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดีพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับกา...
เมื่อ 22 ธันวาคม 2564 เวลา09:42:03
โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี "การทำข้อตกลง (Performance Agreement : PA)”


ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการบ้านเหล่านางาม ได้จัดให้มีการลงน...
เมื่อ 22 ธันวาคม 2564 เวลา09:42:40
โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้ทำการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโค...
เมื่อ 20 ธันวาคม 2564 เวลา14:08:39
โดย:รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

การทำข้อตกลงพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)


ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสมเกียรติ นิราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดการลงนามทางการศึกษา การ...
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา11:35:32
โดย:รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

อ่านข่าวทั้งหมด...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

โดย:รร.ชุมชนบ้านท่าพระ    เมื่อ 15 กันยายน 2564 เวลา11:21:44

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (แก่งน้ำต้อน)

โดย:รร.บ้านโนนเขวา    เมื่อ 02 กรกฎาคม 2564 เวลา17:56:52

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่5(แก่งน้ำต้อน)

โดย:รร.บ้านโนนเขวา    เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 เวลา09:26:06

แนะนำสมาชิก

โดย:รร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่    เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:31:38

นายนายก บางสา

โดย:รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน    เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:27:51

นางสาวสุภาวรรณ ขจรเดช

โดย:รร.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา    เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:26:16

นางสาวรัตนาวลี พันธุ์หวยพงษ์

โดย:รร.ชุมชนบ้านท่าพระ    เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:25:59

นางสาวมามาส ศิริวรวุฒิ

โดย:รร.ชุมชนบ้านท่าพระ    เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:23:29

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

ศธ.รับฟังภาคเอกชน-สภาอุตสาหกรรม-สภาหอการค้าไทย ในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

โดย:ผู้ดูแลระบบ

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเวทีรับฟังแนวคิดภาคเอกชน-สภาอุต...
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา21:26:56

โดย:โรงเรียนบ้านหนองคู

คุรุสภาจ่อชงพัก-ถอนใบอนุญาตกว่า 100 ราย เมื่อวันที่ 6 กุมภ...
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา21:56:33

อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ:นางสาวณัฐริกา คลังอุดม โดย:รร.บ้านหนองโข่ย
รร.บ้านหนองโข่ย ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
เบอร์โทรติด่อ 083-6748850...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:15:59
ขอแนะนำ:นางสาวธันยพร ปานาลาด โดย:รร.บ้านโนนเขวา
รร.บ้านโนนเขวา ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูโรงเรียนบ้านโนนเขวา...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:32:29
ขอแนะนำ:นางสาวกัญญาณัฐ สีเสนซุย โดย:โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
เบอร์ติดต่อ  093-0870314...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:18:21
ขอแนะนำ:นายเนตินนท์ หาญสุริย์ โดย:โรงเรียนบ้านทองหลาง
โรงเรียนบ้านทองหลาง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูโรงเรียนบ้านทองหลาง...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:20:59
ขอแนะนำ:นางสาวสาริศา บุญมี โดย:รร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์
รร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:33:45
ขอแนะนำ:นางสาวธนภรณ์ วงจันทร์ลา โดย:รร.บ้านห้วยเตยพัฒนา
รร.บ้านห้วยเตยพัฒนา ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
0924417963 ผู้ดูแล...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:24:33
ขอแนะนำ:วิเชียร ราชโคตร โดย:รร.บ้านหนองบัวดีหมี
รร.บ้านหนองบัวดีหมี ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:26:39
ขอแนะนำ:นายธวัชชัย สุทธิยา โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านาดี
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 088-0330136 dragunov_tawatc@hotmail.com...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:28:26
ขอแนะนำ:นางสาวปิรวดี เถาทิพย์ โดย:โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี
โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:34:06
ขอแนะนำ:นายมนตรี ภูปรื้ม โดย:โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
เบอร์ติดต่อ 092-2643680...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:21:59
ขอแนะนำ:นางสาวทักษพร ศิริคุณ โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
โรงเรียนบ้านเหล่านางาม ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ผู้ดูแลระบบ เบอร์โทร 062-356-3552...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:23:58

อ่านข่าวทั้งหมด...
ภาพรวมงานตามโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3)
 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   23 คน

สถิติปีนี้:        548 คน

สถิติทั้งหมด: 10613 คน