กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่5    ตำบลท่าพระ ตำบลดอนหัน ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง (แก่งน้ำต้อน)  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News

ศธ.พร้อมขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน"

 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5

โรงเรียนชุมชนท่าพระ

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

โรงเรียนบ้านสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน

โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี

โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร

โรงเรียนบ้านโนนเขวา

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม

โรงเรียนบ้านทองหลาง

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โรงเรียนบ้านหนองคู

โรงเรียนบ้านเหล่านางาม

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง

โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี

โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้และป้องกันเกี่ยวกั

โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดย นายศุภชัย  ดวงอัน และคณะครูจัดอบรมตามแผนงบประมาณโครง...
    กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดย นายศุภชัย  ดวงอัน ผู้อำนว...
    ร่วมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

วันพุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน น...
    เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕

   โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภชัย  ดวงอัน ได้มอบห...
    กิจกรรมวันไหว้ครู

   วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำโดยท่านผู้อำนวยการ...
    โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

   ๑๐ มิ.ย.65  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมพงษ์ จิตระดับ ...
    กิจกรรมวันสำคัญ

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจก...
    กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมว...
    กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจ...
    กิจกรรม KKB อาสาฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ร่วมกับบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี...
    การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ นำโดย นายสมเกียรติ นิราศรี ผู้อำน...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร

  วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเ...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี รับการประเมินเตรียมความ

วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดีพร้อ...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี "การทำข้อตกลง (Performance Agreement : PA)”

ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยก...
    การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้ท...
    การทำข้อตกลงพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสมเกียรติ นิราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาส...
    เตรียมการก่อนเปิดเรียน 2/2564

วันที่26 ต.ค.2564  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)  นำโดย นางกัญภร หน่อสีดา ผู้อำนวย...
    จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...
    จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...
    จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...
    จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...
    พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสมเกียรติ  นิราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสร...
    พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมน

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสมเกียรติ  นิราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรร...
    

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิม...
    ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรีย

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดย  ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจั...
    กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจก...
    ว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรีย

       วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดย  ว่าที่ร้อยตรี ...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้รับมอบ หน้า

วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้รับมอบ หน้ากากอนามัยจำน...
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านหนองแวงบว

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ผู้อำนวยการ คณะครู บุคคลากรทางก...
    มาตรการป้องกัน การระบาด Covid-19 โรงเรียนบ้านหนองแวง

...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุ

...
    กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประ...
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนแ...
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน(1 มิถุนายน 2564)...
    วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่า

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดยว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้...
    วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพ ในงานฌาปน...
    วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่าน...
    โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดบุร

  โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) นำโดยนายภมร  สุรพงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม จัดกิจกรรมปัจ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นั...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามดำเนินทดสอบปร

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามดำเนินทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ...
    การเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำ

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพเพื่อการมี...
    การทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : Nation Test) ชั้นประถม

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : Nation Test) ชั้นปร...
    รับการนิเทศติดตาม

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)ขอขอบคุณท่าน ศน.สุกัญญา  มาชำนิ เป็นอย่างสูงที่ได...
    การนิเทศและติดตามการเตรียมการสอบ RT

    โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ขอขอบคุณท่าน ศน.สุกัญญา  มาชำนิ และศน.สุขุมาล ...
    การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Read

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรี...
    

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้ดำเนินการสอบวัดความสามารถด้าน...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้ดำเนินการท

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการ...
    การทดสอความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ร

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้ดำเนินการการทดสอความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภา...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563 โรงเ...
     กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนต

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่) กลุ่ม 5 แก่งน้ำต้อน ระห...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดีและเหล่านางาม เข้าสอบ o-net ป

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดีและเหล่านางาม นำโดย ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจั...
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดีรับการนิเทศเรื่องการขับเ

โรงเรียนบ้านเหล่านาดีรับการนิเทศเรื่องการขับเคลื่อน RT และ NT และการทดสอบการอ่านออกเขียนได...
    กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนต

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) กลุ่ม 5 แก่งน้ำต้อน ระหว่างวันท...
    กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนต

...
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) กลุ่ม 5 แก่งน้ำต้อน ระหว่างวันท...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร

...
    กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) กลุ่ม 5 แก่งน้ำต้อน ระหว่างวันท...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านทองหลาง

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านทองหลาง ประจำปีการศึกษา 2563 ...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3)
 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   12 คน

สถิติปีนี้:        668 คน

สถิติทั้งหมด: 10733 คน