กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่5    ตำบลท่าพระ ตำบลดอนหัน ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง (แก่งน้ำต้อน)  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News

ศธ.พร้อมขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน"

 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5

โรงเรียนชุมชนท่าพระ

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

โรงเรียนบ้านสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน

โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี

โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร

โรงเรียนบ้านโนนเขวา

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม

โรงเรียนบ้านทองหลาง

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โรงเรียนบ้านหนองคู

โรงเรียนบ้านเหล่านางาม

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง

โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี

โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม

 
 
New Ribbon
Slide 1

ปฎิทินการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ

Slide 1

Slide 1

เชิญชมรายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ

Slide 1

แผนที่ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 5

Slide 1

ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ที่ 5

Example Frame
ภาพกิจกรรม ของโรงเรียนภายในสังกัด

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดยว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดยว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประชุมคณ...
เมื่อ 17 เมษายน 2564 เวลา13:33:56
โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพ ในงานฌาปนกิจ คุณพ่อสกล ดวงชินซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน


วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพ ในงานฌาปนกิจ คุณพ่อสกล ดวงชินซึ่งเป็นคณะกรรม...
เมื่อ 17 เมษายน 2564 เวลา13:32:29
โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อน จากผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อน จากผู้ปกค...
เมื่อ 17 เมษายน 2564 เวลา13:29:23
โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์


  โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) นำโดยนายภมร  สุรพงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ได้นำนักเร...
เมื่อ 05 เมษายน 2564 เวลา18:52:00
โดย:โรงเรียนบ้านดอนช้าง

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   &nb...
เมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา10:54:39
โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามดำเนินทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางามดำเนินทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563...
เมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา10:52:41
โดย:

อ่านข่าวทั้งหมด...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

แนะนำสมาชิก

โดย:รร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่    เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:31:38

นายนายก บางสา

โดย:รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน    เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:27:51

นางสาวสุภาวรรณ ขจรเดช

โดย:รร.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา    เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:26:16

นางสาวรัตนาวลี พันธุ์หวยพงษ์

โดย:รร.ชุมชนบ้านท่าพระ    เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:25:59

นางสาวมามาส ศิริวรวุฒิ

โดย:รร.ชุมชนบ้านท่าพระ    เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:23:29

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โดย:รร.บ้านโนนเขวา    เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:21:28

นายสุพจน์ กองทุน

โดย:รร.ชุมชนบ้านท่าพระ    เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:19:47

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:58:04

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

ศธ.รับฟังภาคเอกชน-สภาอุตสาหกรรม-สภาหอการค้าไทย ในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

โดย:ผู้ดูแลระบบ

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเวทีรับฟังแนวคิดภาคเอกชน-สภาอุต...
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา21:26:56

โดย:โรงเรียนบ้านหนองคู

คุรุสภาจ่อชงพัก-ถอนใบอนุญาตกว่า 100 ราย เมื่อวันที่ 6 กุมภ...
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา21:56:33

อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ:นางสาวณัฐริกา คลังอุดม โดย:รร.บ้านหนองโข่ย
รร.บ้านหนองโข่ย ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
เบอร์โทรติด่อ 083-6748850...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:15:59
ขอแนะนำ:นางสาวธันยพร ปานาลาด โดย:รร.บ้านโนนเขวา
รร.บ้านโนนเขวา ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูโรงเรียนบ้านโนนเขวา...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:32:29
ขอแนะนำ:นางสาวกัญญาณัฐ สีเสนซุย โดย:โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
เบอร์ติดต่อ  093-0870314...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:18:21
ขอแนะนำ:นายเนตินนท์ หาญสุริย์ โดย:โรงเรียนบ้านทองหลาง
โรงเรียนบ้านทองหลาง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูโรงเรียนบ้านทองหลาง...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:20:59
ขอแนะนำ:นางสาวกนกนาฎ มงคลสวัสดิ์ โดย:รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:22:18
ขอแนะนำ:นางสาวสาริศา บุญมี โดย:รร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์
รร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:33:45
ขอแนะนำ:นางสาวธนภรณ์ วงจันทร์ลา โดย:รร.บ้านห้วยเตยพัฒนา
รร.บ้านห้วยเตยพัฒนา ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
0924417963 ผู้ดูแล...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:24:33
ขอแนะนำ:วิเชียร ราชโคตร โดย:รร.บ้านหนองบัวดีหมี
รร.บ้านหนองบัวดีหมี ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:26:39
ขอแนะนำ:นายธวัชชัย สุทธิยา โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านาดี
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 088-0330136 dragunov_tawatc@hotmail.com...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:28:26
ขอแนะนำ:นางสาวปิรวดี เถาทิพย์ โดย:โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี
โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:34:06
ขอแนะนำ:นายมนตรี ภูปรื้ม โดย:โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
เบอร์ติดต่อ 092-2643680...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:21:59
ขอแนะนำ:นางสาวทักษพร ศิริคุณ โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
โรงเรียนบ้านเหล่านางาม ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ผู้ดูแลระบบ เบอร์โทร 062-356-3552...

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:23:58

อ่านข่าวทั้งหมด...
ภาพรวมงานตามโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3)
 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      22 คน

สถิติเดือนนี้:   195 คน

สถิติปีนี้:        1902 คน

สถิติทั้งหมด: 3123 คน